Lieven Demunter

Bio

Lieven DEMUNTER, Belgische kunstenaar

Klei, gips, was, brons zijn de materialen, waarmee deze ‘schepper’ zijn persoonlijk universum beeld na beeld creëert : mensen en minzame dieren. Hij experimenteert  voortdurend met vormen en bewegingen in zijn zoektocht naar een persoonlijke harmonie.  Zijn 15 jaar ervaring weet hij daarbij perfect om te zetten in zijn artistieke beeldtaal.

“ Zien, proberen te begrijpen, een voortdurende nieuwsgierigheid, herscheppen en bewerken, dat  kenmerkt  mijn creaties…ze helpen mij verder op weg, een zoektocht zonder einde”

Lieven Demunter is een Belgische kunstenaar.Hij is geboren in Kortrijk in 1962.

Als kleine jongen maakt Lieven allerhande figuurtjes in klei.  Wat oorspronkelijk begon als een spel van een kleine jongen neemt een heel andere dimensie aan met de geboorte van zijn zoon : Lieven creëert zijn eerste kunstbeeld om deze unieke gebeurtenis als het ware blijvend te vatten.
Zonder dat hij er wellicht zelf heeft bij stilgestaan, wordt deze gebeurtenis – ondertussen 18 jaar geleden – het startpunt van een niet-aflatende creativiteit en evolutie als kunstenaar.